Zorg op maat

Zorggroepen

Als school met een jarenlange ervaring in de zorg voor jongeren met bijzondere onderwijsbehoeften is het welzijn en het welbevinden van al onze leerlingen van zeer groot belang. We streven er dan ook naar om zorg op maat van de jongere te kunnen bieden.

We gaan nog een stapje verder door onze jongeren in te delen volgens hun eerste zorg. De klasgroepen zijn ingedeeld in 4 soorten groepen, alle 4 met een verschillend accent op leren:

  • leergroepen: extra aandacht voor het ‘leren’ leren
  • verzorggroepen: extra aandacht voor het zorgend aspect om dan tot leren te komen
  • structuurgroepen: extra aandacht geven aan duidelijkheid en voorspelbaarheid om tot leren te komen
  • sociaal-emotionele groepen: extra aandacht voor het welzijn en welbevinden om dan tot leren te komen.


Paramedisch team

De sociaal verpleegkundige volgt het gehele traject van onze leerlingen op. Zij vormt de schakel tussen ouders, school en eventueel andere diensten, zoals het CLB. Ouders kunnen bij haar terecht met problemen van uiteenlopende aard. Zij is ook verantwoordelijk voor de EHBO binnen de school.

 

De orthopedagoge draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in onze school. Zij ontwikkelt mee visieteksten, beleidsteksten in kader van het begeleiden van onze jongeren. 

 

De logopedisten ondersteunen jongeren met taalproblemen (zowel gesproken als geschreven taal). Ze optimaliseren de totale communicatie van de jongeren en werken, indien mogelijk, geïntegreerd in het klasgebeuren. Er kan ook individueel of in kleine groepjes gewerkt worden. 

 

De kinesitherapeuten onderhouden of verbeteren de (psycho)motoriek en volgen de orthopedische middelen op. De ondersteuning wordt individueel of in kleine groepjes aangeboden. Indien mogelijk, kan dit ook geïntegreed in het klasgebeuren.

 

De ergotherapeuten staan in voor de zelfstandigheids – en zelfredzaamheidstraining. De ondersteuning wordt individueel of in kleine groepjes aangeboden. Indien mogelijk, kan dit ook geïntegreerd in het klasgebeuren.

 

De psychologe draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in onze school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij individuele hulpvragen van jongeren. Wanneer jongeren het op socio-emotioneel gebied moeilijk hebben, kunnen zij hier terecht voor extra ondersteuning en begeleiding. Als meer gespecialiseerde hulp nodig is, wordt er op zoek gegaan naar een geschikte hulpverlener.

 

De zorgkundigen staan in voor de dagelijkse verzorging van de leerlingen. De ondersteuning kan individueel of klassikaal gebeuren.


Individueel aangepaste trajecten

Voor elke jongere kan er een individueel aangepast traject uitgewerkt worden. Dit kan klasoverschrijdend zijn of 1 op 1 (co-teachers, individuele begeleiding, ...). 


Een deel van onze leerlingen krijgt ook TOAH (Tijdelijk Onderwijs Aan Huis) of POAH (Permanent Onderwijs Aan Huis).


Voor jongeren bij wie het tot de mogelijkheden hoort, starten we begeleid werken op in functie van dagbesteding.