Algemene info


VIBO


In het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs in Turnhout en Oud-Turnhout richten we kleuter-, lager en secundair onderwijs in.


In elke school vertrekken we vanuit de mogelijkheden die elk kind en elke jongere heeft; kansen blijven geven en mogelijkheden creëren zijn daarbij fundamenteel. Onderwijzen en opvoeden betekent voor ons investeren in al onze leerlingen.


De leerkrachten werken hiervoor samen met een paramedisch team van onder andere een verpleegkundige, kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog en psycholoog. 


We werken nauw samen met het CLB en andere externe diensten.

Opleidingsvorm 1 (OV1)


OV1 is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is. Voor de leerlingen voor wie dit haalbaar is, wordt arbeidsdeelname (met ondersteuning cfr begeleid werken) voorzien.


Dit onderwijs geeft de leerling een sociale vorming die leidt naar integratie in een beschermd leef- en/of werkmilieu. In deze opleidingsvorm beogen de leeractiviteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen.


Als je op de volgende knop klikt, krijg je een virtuele rondleiding.Rondleiding OV1

Types


Type 2

Leerlingen met een attest type 2 hebben matige of ernstige mentale beperkingen. 

 

Type 4

Dit onderwijs richt zich tot leerlingen met motorische en/of meervoudige beperkingen.