Aanbod

Onze jongeren met een matige tot ernstige mentale en / of fysieke beperking, eventueel in combinatie met een vorm van autisme, genieten van onderwijs op maat. 


Hoofddoelstelling van onze school is de leerling voorbereiden op een beschermde dag- en woonbesteding, alsook op een optimale integratie in de maatschappij. 

De jongere staat centraal. We bieden haar / hem een opleiding aan op maat. We hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met ouders, CLB en externen. 


Zowel deeltijdse als voltijdse trajecten zijn mogelijk. Voor jongeren bij wie het tot de mogelijkheden hoort, starten we begeleid werken op in functie van dagbesteding.

Ons vakkenpakket is gebaseerd op 3 grote levensdomeinen die het dagelijks leven omvatten:

  1. Wonen (begeleid wonen, overnachten in setting, thuis bij ouders …)
  2. Werken  (i.f.v. einddoel dagbesteding / vrijwilligerswerk)
  3. Vrije tijd ( hobby’s, wat doe ik graag, wat kan ik doen… zorgen dat onze jongeren niet in sociaal isolement terechtkomen)